Länkar för kontroll av DNS och SMTP

Några bra länkar för kontroll av DNS, SMTP och SPF

Kontroll av DNS: kloth.net

Kontroll av SPF: kitterman.com

Kontroll av SMTP Header: Microsoft

Kontroll av Exchange/Office 365: Microsoft

Kontoll av SMTP-server: mxtoolbox.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *