Tekniska lösningar för Digitala nationella prov

Nedan har jag samlat information kring Digitala nationella prov som kommer framöver. Ambitionen är att kunna erbjuda en standardiserad tjänst för att ansluta till såväl elevregister och skolans inloggningtjänst till provtjänsten. Nyheter kring detta publiceras på min sida för tjänster.

Digitala nationella prov har under flera år varit på tapeten och Skolverket driver tillsammans med ett antal skolor ett arbete med kravställning och tester av den lösningen som tagits fram. Införandet av Digitala nationella prov kommer ställa krav på skolor och huvudmän ur flera perspektiv. Rent tekniskta krav kommer ställas på skolans IT-infrastruktur, skolans möjlighet att integrera i provplattformen men även att elevregister underhålls och att personal med IT-kompetens finns tillgänglig för att stödja personal och elever när proven ska genomförs. Det är nog även klokt att förbereda lärare och elever i tekniken som används för att de ska känna sig trygga i att utföra digitala prov i Skolverkets plattform.

När det gäller skolans IT-miljö finns det ett antal komponenter som behöver vara på plats. Nedan listas några av dem.

Elevregister

Skolan behöver ha ett digitalt register över elever på skolan som bas i det informationsutbyte som ska genomföras inför proven, mellan skolan och skolverket. Exempel på data som behöver finnas är;

  • Uppdaterad information över vilka elever som finns på skolan
  • Vilka program/kurser de läser.
  • Vilka som är lärare, administratörer och rektorer.

Allt detta för att provtjänsten ska kunna ge rätt personal tillgång till rätt administrativa funktioner i Skolverkets provtjänst samt att elever kan ges tillgång till rätt prov i rätt tid.

Klienter (dator eller surfplatta)

För att kunna genomföra ett prov digitalt krävs såklart en enhet som kan koppla upp sig mot provtjänsten. Skolverket har tagit fram riktigliner för systemkrav och vilka typer av klienter som är lämpliga att användas under ett provtillfälle. Det kan även vara bra att säkerställa tillgång till strömuttag och extra laddad inför proven.

Nätverk

En förutsättning för att kunna ta del av en digital provtjänst är nätverk med tillräcklig prestanda och driftsäkerhet för att proven ska kunna genomföras. Proven kommer säkerligen innehålla både video och ljud vilket kan ta mycket kapacitet (bandbredd). Lokalen behöver ha mycket bra trådlöst nätverk i och med att flera av de datorer som idag används saknar hårdvara för trådat-nätverk. Det är även såklart klokt att tänka igenom och ha en backup om nätverket påverkas under proven.

Det kan även vara klokt att se över avtal för internet och nätverkstjänster och avtala om en högre SLA under provtillfällena och kanske har en tekniker redo att direkt påbörja felsökning om något går fel så att inte skolan står utan nätverk eller internet när proven ska genomföras.

Datautbytet med Skolverkets provtjänst

Skolverket har varit med och tagit fram den tekniska standarden SS12000 som kommer att användas för informationsutbyte mellan skolan/huvudmannen och Skolverkets provtjänst. Det är troligt att flera leverantörer av elevregister kommer att ta fram en mer eller mindre färdiga moduler för integration mot Skolverket. Om elevregistret du använder inte kommer erbjuda en modul för detta så måste elevregistret kompletteras med en programvara eller tjänst som kan integrera med Skolverkets tjänst.

Inloggning till Skolverkets provtjänst

Inloggningen till provet kommer ske via en federerad inloggning, dvs. skolan/huvudmannen behöver ha ett system för inloggning på plats och detta system behöver vara anslutningsbart till Skolverket. Detta system behöver stödja ”enkel inloggning” för elever (användarnamn och lösenord) och lärare flerfaktorsinloggning för lärare och administratörer. Anslutning behöver ske standardiserat med hjälp av Skolfederation, till detta har även en ny tjänst som är gratis att ansluta sig till tagits fram, Skolfederation Mini.

Exempel på det kan vara Microsoft katalogtjänst Active Directory i kombination Microsoft ADFS. Till denna kan funktioner från Office 365 användas för att tillhandahålla flerfaktorsinloggning alt. kan ADFS utökas med funktioner för flerfaktorsinloggning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *